Az MDLSZ Elnöksége digitális úton a következő egyhangú határozatot hozta:

Mivel a járványhelyzet miatt nem állt módunkban a mai napra összehívott éves rendes közgyűlésünk megtartása, és a megismételt közgyűlés is elmarad, továbbá egyelőre nem áll módunkban a közgyűlés idejének megállapítása és összehívása, ezért az elnökség, a felügyelőbizottság elnökével és a jogtanácsossal folytatott konzultációt követően a következő, költségvetéssel kapcsolatos sarokszámokat és elveket rögzíti jelen határozatában:

1. A szövetség anyagi helyzete a szövetség 20 éves történetében jelenleg a legstabilabb. A 2019. évi éves rendes közgyűlés által elfogadott 2019-es költségvetés cash flow szemléletben elvárt záró értéke 22’402’538,- Ft Ezzel szemben a 2019.12.31-i záró készpénzállományunk a bankszámlán 25’279’609,- Ft volt, ami egyben a 2020-as év nyitó tétele. Jelentjük a tagság felé, hogy a 2019-es évet 2’877’071,- Ft-os készpénz többlettel zártuk a közgyűlés által jóváhagyott cash flow szemléletű költségvetési sarokszámokhoz viszonyítva, a szövetség készpénz vagyona tovább gyarapodott, gazdálkodásunk eredményes volt, a költségvetés sarokszámait tartottuk.

2. Ügyvédünk állásfoglalást kért a NAV-tól, hogy mi történik abban az esetben, ha a mérleget nem tudja a közgyűlés elfogadni, mert nem tudunk közgyűlést összehívni a törvény adta határidőn belül. Mivel ezzel a vis maior helyzettel most minden hasonló civil szervezet szembesül, a válasz időt vesz igénybe, amint megkaptuk a hatósági választ, annak szellemében járunk majd el.

3. Addig is néhány sarokszám a tervezett 2019-es mérlegből/pénzügyi beszámolóból (zárójelben az előző év) melyet az elnökség elfogadott – ezer Ft-ban:
a) Mérlegfőösszeg: 32’338 (31’136)
b) Összes bevétel: 32’657 (28’299)
c) Összes ráfordítás: 31’733 (24’805)
d) Tárgyévi eredmény: 924 (3’494)

4. A szövetség bevételeinek nagyobbik része az év elején érkezik be a bankszámlánkra, így a helyzet ellenére, működésünk biztosított.

5. Bankszámla egyenlegünk 2020.03.22-én este 19:57-kor 42’467’153,-

6. Mivel a bizonytalan idejű korlátozások miatt a versenyek, bírói képzések, tanfolyamok és egyéb események rendezése, valamint jelenleg a teljes (nem digitális) ügyintézés szünetel, a tervezett bevételek egy része is csökkenhet a tervezetthez viszonyítva.

7. Az Elnökség jelen határozatában kötelezi magát arra, hogy közgyűlési felhatalmazás hiányában ún. egyensúlyi költségvetést tűz ki céljául, ami egyszerűen fogalmazva annyit jelent, hogy a 2020.12.31-i záró készpénzállomány NEM LEHET KEVESEBB, mint a 2020.01.01-i nyitó érték, azaz 25’279’609,- Ft.

8. Ennek feltétele, hogy egyelőre a kiadási oldalon is nagyon óvatosan hagyunk jóvá olyan költségeket, melyek kívül esnek a működés fenntartásának alapvető költségtételein.

9. Mivel nincs elfogadott szakági költségvetés sem, a következő közgyűlésig az Elnökség dönt az egyes szakági kérések külön-külön történő elbírálásáról, de ebben a szükség-üzemmódban csak a legszükségesebb, és legindokoltabb, sürgős tételek kerülnek majd elfogadásra, melyek el nem fogadása valamilyen formában kárt okozhatna a szövetségnek.

 

A következő néhány hétben kitartást, türelmet és méltósággal viselt terheket kívánunk minden sporttársunknak. Kérjük figyeljétek a hatósági tanácsokat és próbáljátok meg magatok is elkerülni a fertőzést. A kulcsszó: IZOLÁCIÓ

2020.03.22./01. számú határozat letöltése