Az MDLSZ Elnökségének 2019.08.15./01. számú határozata:
Az Elnökség a csatolt 1. sz. mellékletben megfogalmazott főtitkári javaslatot egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal támogatja, és felkéri a főtitkárt a végrehajtásra. Főbb lépések: szerződéskötés előkészítése a szervező céggel, díjátadó előkészítése, a szövetség elmúlt 20 évében a szövetség érdekében kiemelkedő tevékenységet végző kitüntetettek listájának összeállítása, a 2018-as díjátadó és a díjak előkészítése, stb. Határidő: azonnal, folyamatos

Az MDLSZ Elnökségének 2019.08.15./02. számú határozata:
Az elnökség egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta.
A szövetség oktatási rendszerében zajló képzések, tanfolyamok, vizsgák csak az illetékes szakág vezetőjének ÉS a bírói bizottság elnökének előzetes jóváhagyása után, a főtitkár előzetes tájékoztatása mellett történhetnek. A jóváhagyás nélkül történő képzések esetében a szövetség nem adhat ki bizonyítványt, igazolást, vagy oklevelet az adott képzés, tanfolyam elvégzéséről, vagy vizsga letételéről.