Az MDLSZ Elnökségének 2019.07.25./01. határozata

A szövetség elnöksége digitális szavazás útján 5 igen szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

A bírói és lövészetvezetői képzések pontosabb jogharmonizációjának biztosítása érdekében, a 2019.07.01./01. számú határozat kiegészítésképpen az elnökség úgy döntött, hogy a bírói/lövészetvezetői tanfolyamok végén tett sikeres vizsga után csak a vizsgabizonyítványt/oklevelet adja ki a jelölteknek, de a bírói kártyát nem.

A sikeres vizsgát tett jelöltek ezzel az okmánnyal az állandó lakóhelyük szerint illetékes rendőrhatóságnál kérelmezhetik a 2004. évi XXIV. tv. 3.§ (f) bekezdés szerinti hatósági lövészetvezetői engedély kiadását. A jogszabály által előírt hatósági lövészetvezetői engedély bemutatása után adja ki a szövetség a bírói igazolványokat.

 

Az MDLSZ Elnökségének 2019.07.25./02. határozata

Az MDLSZ Főtitkára megvizsgálta az BKV Metro Lövész és Íjász Klub által 2019.07.17-én benyújtott szabályos tagfelvételi kérelmet a csatolt dokumentumokkal, és támogató javaslatát megküldte az Elnökség részére.
Az Elnökség digitális szavazás útján, egyhangú határozatot hozott és a szövetség tagjai közé felvette a BKV Metro Lövész és Íjász Klub nevű civil szervezetet.
Adószáma: 19151805-1-42
Székhelye: 1106-Budapest, Fehér út 1/c.
Képviseli: Németh János elnök