Az MDLSZ Elnökség 2022.04.13./02. számú határozata

Az Elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

Az IPSC szakág által 2021 évben használt ClassMarker online vizsgáztató rendszer előfizetését 2021 év során a T-BODY Fitness SE tagegyesületünk fizette saját bankkártyájáról. Az elnökség a 2021 évi 104.000 Ft előfizetési díjat a T-Body SE részére egyesületi támogatásként, az IPSC szakági keret terhére átutalja, illetve a 2022 évi díjat már a Szövetség bankkártyájával egyenlíti ki, szintén az IPSC szakág költségvetésének terhére.

Letölthető……..

MDLSZ Elnöksége