Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, több, az utóbbi hetekben bonyolódott Országos Bajnokságok kapcsán felszínre került utólagos óvási, és panaszkezelési anomáliák kapcsán, félreértések és konfliktusok megelőzése céljából a következő egyhangú határozatot hozza:

-Az MDLSZ versenynaptárában meghirdetett, a szövetség égisze alatt zajló versenyek, legyenek azok bármely szakág minősítő versenyei, kiemelt versenyei, vagy országos bajnokságai, az illető szakágra vonatkozó aktuális szabálykönyv, versenyrendezési és óvási szabályrendszer alapján kerülnek lebonyolításra.

-Óvásra, kifogások emelésére az aktuális szabálykönyvek, versenyrendezési szabályok és/vagy óvási szabályok szerint van mód és lehetőség. Aki ezt elmulasztja, utólagosan nem érvényesíthet semmiféle formális igényt a verseny eredményének módosítása, vagy panaszainak/érdekeinek érvényesítése ügyében.

-Ha egyedi kivételként, az érintett sértett fél (legyen az versenyző, bíró, vagy rendező, vagy akármilyen módon érintett természetes személy) úgy érzi, hogy olyan mértékű szabályszegés, etikai vétség, vagy bármilyen anomália történt, vagy sérelem érte, melynek helyszíni orvoslására nem volt mód, az – a versenyt követő 48 órán belül írásban, a főtitkárnak és/vagy az elnöknek, és/vagy az alelnöknek címzett elektronikus levélben – panaszt tehet az MDLSZ ügyvezető testületénél, mely testület köteles ezt kivizsgálni.

-A kivizsgálás módja az eset jellegétől függően kétféle lehet:

1) Ha szabályok alkalmazására, fegyelmi vétség súlyát el nem érő kérdésre vonatkozik a kérés, akkor mindig egy min. 3 fős független testület feladata lesz a vizsgálat, mely testületet az elnökség hívja össze és hatalmazza fel, mindig az adott feladatra vonatkozóan. Alapvetésként tagja a szakág vezetője, a bírói bizottság elnöke és a szövetség főtitkára. Ha valamelyik személy érintett, akkor az elnökség más – egyebekben szakmailag megfelelő – személyt bíz meg a bizottsági részvétellel, vagy

2) Ha fegyelmi vétség gyanúja merül fel, akkor az elnökség továbbítja az ügyet a Fegyelmi Bizottság választott elnökének, mint független tisztségviselőnek, további ügyintézés és vizsgálat céljából.
-Az „XY azt üzeni, hogy ez meg az történt” sajnos nem elég objektív ahhoz, hogy az elnökség napirendre tűzhesse a kérdést, így az érintett közvetlen konkrét beadványa nélkül nem tárgyalja az adott ügyeket.