Az MDLSZ Elnöksége 5 egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy a szövetségi Alapszabály 10.§ (4) ba) pontja alapján 2021.08.16-i hatállyal a Timberland Sportegyesület (8394 Alsópáhok, Fő utca 218.). tagsági jogviszonyát felmondja.

A Szövetség a jelzett egyesület MDLSZ tagsági jogviszony felmondásának tényét közzéteszi az www.mdlsz.com honlapon, elektronikus levélben tájékoztatja az érintett egyesület elnökét a klub, szövetségi rendszerbe regisztrált e-mail címén, valamint hagyományos postai levél útján is eljuttatja az elnökségi határozatot a klub székhelyére.

Nevezett sportegyesület többszöri telefonos egyeztetés után sem fizette meg a szövetségi éves tagsági díjat, a főtitkár által írt felszólító levelekre sem elektronikusan sem pedig postai levél útján nem reagált, észrevételt nem tett. A postai úton megküldött felszólító leveleket nem vette át, a levelek „Nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza a szövetségi irodába.