Á L L Á S F O G L A L Á S

 

lőversenyeknek látszó rendezvényekkel kapcsolatban

 

Az MDLSZ Elnöksége észlelte, hogy az elmúlt mintegy két évben egyre gyakrabban kerülnek megrendezésre különbféle, elnevezésükben a harcra és a fegyverekre, illetve a versenyjellegre utaló rendezvények. Az Elnökség a jelenséggel kapcsolatban az alábbiak szerint foglal állást:

–          Jóllehet a fentiekben körülírt rendezvényeken a részvevők között teljesítményük alapján sorrendet állítanak fel, illetve elnevezésük is ezt sugallja, azonban azok mégsem tekinthetők lőversenynek, hiszen nem rendelkeznek általános, írásban kidolgozott, a résztvevők által előre megismerhető szabályrendszerrel, nélkülözik a szabályrendszerhez kapcsolódó jogosultságokat gyakorló hazai és nemzetközi sportszövetségi hátteret és jóváhagyást, nem utolsósorban a szabályrendszer betartatására felkészítéssel és gyakorlattal rendelkező sportbírói kart.

 

–          Ebből következik, hogy említett rendezvények legkevésbé sem tekinthetők az MDLSZ versenyeinek, azokon minősítés, bírói pont nem szerezhető, a minősítéshez szükséges versenyek közé nem számíthatók be. Az MDLSZ nem támogatja, hogy versenyzői és bírói részt vegyenek ezeken a rendezvényeken.

 

–          Az MDLSZ csak az általa jóváhagyott versenynaptárban szereplő lőversenyek felett gyakorol szakmai felügyeletet és csak azokért vállal felelősséget. Az említett rendezvényektől, az azokkal kapcsolatos bármiféle, különösen a világhálón közzétett megnyilvánulástól a legkövetkezetesebben elhatárolódik.

 

–          Az MDLSZ felhívja az említett rendezvények rendezőinek és résztvevőinek figyelmét, hogy léteznek és Magyarországon is ismertek olyan lőversenyek, melyek a fegyverek gyakorlati alkalmazásából erednek, azzal összehasonlítható élményt nyújtanak, mindezzel együtt rendelkeznek a korábbiakban említett szabályrendszerrel, sportszövetségi és sportbírói háttérrel. Az MDLSZ minden körülmények között, minden eszközzel támogatja az ilyen versenyek megrendezését és az azokon való részvételt egyaránt.

 

              Budapest, 2014. november 14.

                                                                                                                         Elnökség